BUKU TEKS LUKISAN KEJURUTERAAN TINGKATAN 4 PDF

Quick View. Form 4. Buku Teks Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4. RM Add to cart · Buku Teks Matematik Tambahan Tingkatan 4 · Add to Wishlist loading. Buku Teks Kubentang Sehelai Peta Tingkatan 4 & 5 · Add to Wishlist Quick View. Form 4. Buku Teks Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4. RM Add to cart. Jualan Kembali Ke Sekolah Buku Teks & Aktiviti 15%. Semua Buku Terbitan Lain 15%. Semua Buku Terbitan DBP 25%.

Author: Mezilmaran Misida
Country: Montenegro
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 16 July 2004
Pages: 59
PDF File Size: 17.10 Mb
ePub File Size: 8.22 Mb
ISBN: 580-9-65968-619-4
Downloads: 85086
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vurn

Satah unjuran utama terdiri daripada dua jenis, iaitu satah tegak dan satah mengufuk. Pandangan yang dihasilkan pada satah unjuran hadapan dinamakan pandangan hadapan, seperti dalam rajah 4.

Yang pasti lukisan yang dilukis hendaklah bersih, tepat dan cepat. SITE To ensure the functioning of the site, we use cookies. Kalau sudah mari kita ke unit 5. Anda telahpun membina pandangan pelan, kejuruteraah hadapan dan pandangan sisi. Ini bererti bentuk lengkung dan sudut mungkin berupa garisan lurus dari sesuatu arah pandangan.

Unjuran ortografik boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu: Pandangan atas tidak perlu ditetapkan lagi kerana telah jelas berada pada arah atas objek itu. Ukuran — ukurannya pula tidaklah yang sebenar.

Satah — satah utama yang terdapat dalam sudut ini mempunyai namanya yang tersendiri, sesuai dengan peranannya.

  LEGENDY POLSKIE WANDY CHOTOMSKIEJ CHOMIKUJ PDF

Kotak — kotak yang dibina itu mestilah berdasarkan kepada ukuran yang terbesar dalam suatu pandangan.

Unjuran sudut ketiga kadang kala dikenali juga sebagai unjuran Amerika. Iaitu pandangan sisi kanan, seperti dalam rajah 4. Dalam lukisan unjuran sudut ketiga, oejuruteraan yang hendak dilukis berada dalam satah sudut ketiga. Seberapa yang boleh dimensi jangan ditukar dengan ukuran — ukuran yang diberi tadi, seperti rajah 4.

Gari Garisa san n ter terse semb mbun unyi yi yang yang mem membe bent ntuk uk leng lengko kok k pad pada a sud sudut ut tegak mestilah bersentuh pada permukaan dan pada pengakhirnya dengan garisan nyata, seperti rajah 4.

Satah — satah yang berada dalam sudut ini dibayangkan seolah — olah diperbuat daripada bahan lutcahaya untuk membolehkan objek itu dilihat menembusi satah — satah utamanya dari arah anak panah A, B dan C.

Untuk menjadikan lukisan ini sebuah lukisan ortografik, kesemua pandangan tadi akan dibentangkan menjadi satu rataan sahaja. Kaedah yang digunakan ialah melalui lukisan unjuran ortografik. Perlu diingat tulisan — tulisan yang digunakan tidak sampai mengganggu garisan — garisan objek atau garisan — garisan yang berkaitan dengan objek itu.

Raja Rajah h P4 menu menunj njuk ukka kan n pand pandan anga gan n isom isomet etri rik k bagi bagi satu satu bong bongka kah h pandu indeks.

Jika boleh kaedah pemindahan ukuran dengan menggunakan jangka lukis, sesiku sudut dan sesiku T digunakan. Your consent to our cookies if you continue to use this website.

  EMTP RV TUTORIAL PDF

LUKISAN KEJURUTERAAN Unit 4

Menggunakan garisan bersudut 45 0, seperti rajah 4. Objek yang dilukis biasanya mempunyai beberapa bentuk yang akan menguji pelukis dalam mendapatkan setiap pandangan, seperti rajah 4. Persilangan antara satah unjuran ini menghasilkan empat sukuan, seperti dalam rajah 4.

Menggunakan sesiku sudut 45 0, seperti rajah 4. Dengan cara ini masa dapat dijimatkan. Jika Jika dua dua gar garis isan an kwjuruteraan terse semb mbun unyi yi ber bersi sila lang ng.

Prin Prinsi sip p unj unjur uran an sela selari ri sepe sepert bkuu dal dalam am raja rajah h 4. Garisan tengan premier menjadi penentu utama untuk memulakan lukisan sesuatu pandangan itu.

LUKISAN KEJURUTERAAN Unit 4 – PDF Free Download

Untuk melukis rupa bentuk objek daripada tiga dimensi kepada dua dimensi kertas lukisan memerlukan satu kaedah khas yang khusus. Kini penggunannya telah meluas di serata dunia. Ses esuat uatu u arah arah pandangan objek yang dilihat akan diunjurkan ke suatu permukaan atau rataan tingkata yang bersudu bersudutt tepat tepat dengan dengan objek itu.